PKZP Gold

Nowy produkt

Dwa systemy w jednym. Aplikacja PKZP instalowana na komputerach z systemem Windows oraz aplikacja internetowa pozwalająca pracownikom na dostęp do swoich danych przez przeglądarkę internetową.

Cena zawiera roczny abonament na oprogramowanie PKZP Gold.

Istnieje możliwość integracji PKZP Gold z systemami zewnętrznymi czy LDAP.

Więcej szczegółów

320,00 zł netto

Więcej informacji

Program Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Gold umożliwia prowadzenie wszelkich procesów związanych z funkcjonowaniem PKZP w przedsiębiorstwie, tak jak wersja Silver, jest on jednak dodatkowo wzbogacony o zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę Internetową. System dzięki bardzo rozbudowanej funkcjonalności usprawnia i automatyzuje wszystkie procesy zachodzące w PKZP.

Wersja Gold umożliwia członkom kasy wgląd do bieżącej informacji na temat stanu swoich finansów z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Wersja Gold zapewnia członkom PKZP przegląd tylko swojej, indywidualnej historii obejmującej: dostęp do bieżących informacji na temat wysokości wkładów, zaciągniętych pożyczek, ilości rat i ich kwotach oraz zapłaconej wartości. Ponadto członek kasy ma wgląd do pożyczek poręczonych wraz z informacją o bieżących saldach każdej z nich.

System w wersji Gold zapewnia również dwustronną komunikację pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków np. o udzielenie pożyczki. System ma możliwość wydrukowania wypełnionego wniosku o wyksięgowanie wkładów, przeksięgowanie wkładów, odroczenie spłaty pożyczki, zawieszenie pobierania wkładów, udzielenie zapomogi.

Filmy instruktażowe dostępne są na naszym kanale YouTube.

Demo aplikacji

Cześć przeznaczona dla pracownika:

http://demo.casco.pl (login: Pracownik1, hasło pozostawić puste)

Pełna ewidencja członków PKZP

 • zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową
 • elektroniczna rejestracja dokumentów, tj.: wniosków o udzielenie pożyczek, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia itp.,
 • dwustronna komunikacja pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków,
 • pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do PKZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
 • kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość lub wysokość rat,
 • automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie przelewu,
 • możliwość spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi, np. w związku z trudną sytuacją życiową,
 • zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, np. w związku z urlopem wychowawczym, pełna historia okresów bezskładkowych 

Automatyzacja rozliczeń

 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń 
 • import wyciągów bankowych z systemów bankowych w formacie MT940

Rozbudowany moduł księgowości

 • możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy, definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
 • pełna historia działania kasy, w tym między innymi archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa,
 • możliwość automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników, jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb; zawiera między innymi wydruki, tj.: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników, analityka pracowników wg dokumentów, ponadto system umożliwia przygotowanie zestawień/raportów wymaganych ustawą o rachunkowości