PKZP Silver

Nowy produkt

Kompleksowe oprogramowanie do prowadzenia PKZP umożliwiające ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej kasy.

Więcej szczegółów

290,00 zł netto

Więcej informacji

Program Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Silver firmy Casco sp. z o.o. dedykowany jest zarówno do obsługi Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych działających w pojedynczym przedsiębiorstwie jak i do kas międzyzakładowych.

System w wersji Silver działa w środowisku Windows i umożliwia pracę na wielu stanowiskach w sieci lokalnej.

System PKZP jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej kasy.

Filmy instruktażowe dostępne są na naszym kanale YouTube.

Pełna ewidencja członków PKZP

 • pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do PKZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
 • kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość lub wysokość rat,
 • automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie przelewu,
 • możliwość spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi, np. w związku z trudną sytuacją życiową,
 • zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, np. w związku z urlopem wychowawczym, pełna historia okresów bezskładkowych

Automatyzacja rozliczeń

 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń
 • import wyciągów bankowych z systemów bankowych w formacie MT940

Rozbudowany moduł księgowości

 • możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy, definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
 • pełna historia działania kasy, w tym między innymi archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa,
 • możliwość automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników, jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb; zawiera między innymi wydruki, tj.: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników, analityka pracowników wg dokumentów, ponadto system umożliwia przygotowanie zestawień/raportów wymaganych ustawą o rachunkowości

Umowa asysty

Dbając o najwyższą jakość obsługi klienta, aby utrzymać wysoki komfort użytkowania oprogramowania proponujemy zawarcie Umowy Asysty (tj. opieki nad wdrożeniem i pomocy techniczno-merytorycznej w bieżącej pracy PKZP). Umowa jest bezterminowa, ale jest wymagana przez pierwsze 12 miesięcy od chwili zakupu programu; po tym okresie można ją zakończyć w każdej chwili, bez okresu wypowiedzenia.

W ramach Umowy Asysty otrzymujecie Państwo:

 • pomoc przy wdrożeniu oraz wsparcie w dalszej pracy z programem, usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00, telefonicznie oraz drogą elektroniczną: e-mailowo, poprzez Skype, zdalny pulpit itp.)
 • pomoc techniczną (dotyczącą instalacji, konfiguracji, reinstalacji i pracy programu na nowych systemach, sieciach i sprzęcie komputerowym itd.)
 • pomoc merytoryczną (dotyczącą strony księgowej i organizacyjnej Kasy)
 • aktualizację oprogramowania (wszelkie modyfikacje w związku ze zmianami przepisów prawa oraz rozwojem funkcjonalnym i technologicznym systemu)
 • corocznie aktualizowaną (merytorycznie i prawnie) książkę „Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe”- Kompendium wiedzy (obszerność wydania I/2016 - 357str.)
 • 50% rabat na organizowane (corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce) przez CASCO Sp. z o.o. szkolenia związane z PKZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy
 • bezpłatne korzystanie z wszelkich materiałów prawno-organizacyjnych umieszczonych na www.pkzp.com.pl

Pobierz PrestaShop