e-PKZP

Nowy produkt

e-PKZP – jedyna na rynku w pełni internetowa aplikacja internetowa do PKZP, sprzedawana w formie rocznego abonamentu.
e-PKZP może współpracować w zakresie wymiany danych (eksport/import) z systemami zewnętrznymi – jednak wszelkie szczegóły w zakresie wymiany danych są wyceniane indywidualnie, w zależności od potrzeb naszych Klientów, rodzaju systemu z jakim nasz program miałby współpracować.

Więcej szczegółów

590,00 zł netto

Więcej informacji

e-PKZP– jest aplikacją internetową dostępną tylko przez przeglądarkę internetową.  Zapewnia użytkownikom (Zarządowi, Osobom prowadzącym oraz członkom PKZP) możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera (z łączem internetowym), eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. 

Dedykowany jest szczególnie dla kas międzyzakładowych lub działających u pracodawców składających się z kilku oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach.

System e-PKZP zapewnia pełną komunikację pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków np. o udzielenie pożyczki. System ma możliwość wysłania drogą elektroniczną wniosku o wyksięgowanie wkładów, przeksięgowanie wkładów, odroczenie spłaty pożyczki, zawieszenie pobierania wkładów, udzielenie zapomogi. System jest wzbogacony o automatyczne mechanizmy wykonania: kopii bezpieczeństwa i aktualizacji.

Filmy instruktażowe dostępne są na naszym kanale YouTube.

Demo aplikacji

http://demo.casco.pl

Pełna ewidencja członków PKZP

 • możliwość pracy na dowolnym stanowisku bez konieczności instalacji aplikacji
 • praca na jednej aplikacji w oddalonych od siebie oddziałach (podległych jednostkach)
 • zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową
 • elektroniczna rejestracja dokumentów, tj.: wniosków o udzielenie pożyczek, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia itp.,
 • komunikacja pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę,
 • pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do PKZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
 • kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość lub wysokość rat,
 • automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie przelewu,
 • możliwość spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi, np. w związku z trudną sytuacją życiową,
 • zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, np. w związku z urlopem wychowawczym, pełna historia okresów bezskładkowych.

Automatyzacja rozliczeń

 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń.
 • import wyciągów bankowych z systemów bankowych w fromacie MT940

Rozbudowany moduł księgowości

 • możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy, grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
 • pełna historia działania kasy, w tym między innymi archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa,
 • możliwość automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników, jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb; zawiera między innymi wydruki, tj.: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników, analityka pracowników wg dokumentów, ponadto system umożliwia przygotowanie zestawień/raportów wymaganych ustawą o rachunkowości.